Mỗi khách hàng chỉ được quay 1 LẦN Ấn "start" để quay
Quay là trúng
Chúc mừng Ngô Phong