Nhận ưu đãi

100% y bác sĩ,
nhân viên thẻ xanh

Sàng lọc - Test covid

Phòng mổ vô trùng

Khử khuẩn toàn viện

Xe đưa đón an toàn

Khử khuẩn toàn viện

Xe đưa đón an toàn

gs .dr Hwang

30 năm kinh nghiệm
Giáo sư đại học Seoul Hàn Quốc

ts. Richard Huy

Giải thưởng
bàn tay vàng thẩm mỹ

THS. CHARLIE TRẦN

Giám đốc chuyên môn
Kangnam Hà Nội

DR JI-HUN HUỲNH

Thành viên
Hiệp Hội Thẩm mỹ Hàn Quốc

DR. ANNIE LÊ

Thành viên
Hiệp Hội Thẩm mỹ Hàn Quốc

DR. TRẦN HUỲNH

Giám đốc chuyên môn
Kangnam Hà Nội
Còn
190
Suất
Gọi tư vấn Nhận ưu đãi