Chat tư vấn Nhận ưu đãi
  • Vòng 1 căng tròn, mềm mại
  • Bảo toàn cảm xúc bầu ngực
  • Không ảnh hưởng tuyến sữa

Chỉ 50 suất ưu đãi

Nhận ưu đãi
Vận động thoải mái
An toàn khi đi máy bay
Không ảnh hưởng con bú
Thăng hoa mọi tư thế
Xem ngay chia sẻ mẹ 1 con sau nâng ngực
Thiết kế dáng ngực dựa theo tỉ lệ cơ thể
Mô phỏng 3D - lựa chọn size túi
Cho phép xem trước kết quả
Phẫu thuật nội soi hạn chế xâm lấn
Công nghệ có phù hợp cho bạn?
Tư vấn size túi phù hợp cho bạn?
Trước
nâng vòng 1
Hậu phẫu
2 ngày
Mặc áo định hình
1 tháng
Vòng 1 tự nhiên
sau 3 tháng
Nhận tư vấn từ chuyên gia

50 suất ưu đãi

Để lại thông tin để đăng ký !