bảng giá dịch vụ

Dịch vụ Giá gốc Giá ưu đãi
Nâng mũi S-Line/ L-Line 3D 25 tr 17.5 tr
Nâng mũi cấu trúc 4D 35 tr 24.5 tr
Nâng mũi cấu trúc 4D surgiform 64 tr 44.8 tr
Nâng mũi 6D không đau 49 tr 34.3 tr
Nâng mũi 6D surgiform 74 tr 51.8 tr
Nâng mũi sụn sườn 100% 98 tr 78.4 tr
Thu nhỏ cánh mũi/ đầu mũi 3.6 tr khi kết hợp với nâng mũi
Chỉnh xương mũi/ mài gồ 7.5 tr khi kết hợp với nâng mũi

Để lại thông tin đăng ký tham dự

Gọi tư vấn Nhận ưu đãi