Gọi tư vấn Nhận ưu đãi
  • Chuyên khoa chỉnh hình hàm mặt uy tín
  • Gò má tự nhiên sau 7 ngày
  • An toàn, lành nhanh

Duy nhất 29 suất ưu đãi

Nhận ưu đãi
Công nghệ cắt xương gò má siêu âm
Tính toán chính xác độ cao gò má
Xem trước kết quả bằng máy Vectra XT 3D
Nẹp vis chắc chắn cố định xương gò má
Video tái khám hạ gò má 3 ngày

Duy nhất 29 suất!

Để lại thông tin đăng ký