Gọi tư vấn Nhận ưu đãi
  • Chuyên khoa chỉnh hình hàm mặt uy tín
  • Đội ngũ bác sĩ > 15 năm kinh nghiệm
  • Hàm đẹp tự nhiên sau 1 tháng

Duy nhất 29 suất!

Nhận ưu đãi
Tính toán chính xác mức độ hô do hàm
Cắt xương chuẩn bằng máy cắt chuyên dụng
Xem trước kết quả bằng máy VECTRA XT3D
Nẹp Vis cố định, bảo toàn hàm bền vững
CẬN CẢNH TIẾN TRÌNH CHỈNH HÀM HÔ
Lắng nghe giải đáp từ chuyên gia

Ưu đãi đặc biệt!

Để lại thông tin để đăng ký !