Nâng cấp Diện mạo
Kích hoạt Hào quang
Cùng Kangnam nâng cấp diện mạo để tự tin, sống hết mình bộc lộ tài năng, và tỏa hào quang