Đăng ký nhận ưu đãi

Giảm mỡ thần tốc giá tốt nhất

Bảng giá
(Chỉ còn 15 suất ưu đãi)

Giảm mỡ bụng mini
30 triệu 22.5 triệu

Giảm mỡ bụng Vaser 4D (trên +dưới)
40 triệu 26 triệu

Giảm mỡ bụng Vaser 4D toàn thể (50kg-59kg)
45 triệu 29.25 triệu

Giảm mỡ bụng Vaser 4D toàn thể (60kg-70kg)
50 triệu 32.5 triệu

Giảm mỡ bụng Vaser 4D toàn thể (70kg - 99kg)
60 triệu 39 triệu

Giảm mỡ bụng Vaser 4D toàn thể (>100kg)
80 triệu 52 triệu

Giảm mỡ đùi
60 triệu 45 triệu

Combo giảm mỡ bụng + Tạo hình bụng 6 múi
50 triệu 40 triệu

Giảm mỡ ưu đãi sốc nhất năm

Đăng ký ngay
Gọi tư vấn Nhận ưu đãi